Filozofia Montessori

W naszym przedszkolu pamiętamy o założeniach i odkryciach Dr Marii Montessori oraz stosujemy pedagogikę założycielki pierwszych "Domów Dziecięcych".

"Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to. Tak powstała metoda zwana metodą Montessori."

(Maria Montessori)

W centrum uwagi znajduje się indywidualność dziecka. Każde dziecko obejmowane jest troską tak, aby czuło się prawdziwie niepowtarzalną młodą istotą, o kształtującej się osobowości i godną szacunku. Dziecko w klasie Montessori to nie wrzucony do grupy jej członek poinstruowany jak należy zrealizować plan lekcji, ale wolna istota odkrywająca otoczenie i materiał lekcji, odwołujący się do jego własnych zainteresowań i potrzeb.

Taki charakter lekcji, który w naturalny sposób zwraca uwagę dziecka powoduje, że dziecko nabiera pewności siebie i zaufania do podejmowania coraz to nowszych, nieznanych dotąd wyzwań, które wcześniej wydawały się trudnymi. W konsekwencji dziecko buduje poczucie swej wartości i niezależności, które dla Marii Montessori były rdzeniem ludzkiej godności.

Dzieci edukowane zgodnie z założeniami programu opartego na zasadach montessoriańskich rozpoczynają swoje doświadczenia w przedszkolu od ćwiczeń życia praktycznego stwarzających możliwość rozwijania kontroli, koordynacji oraz koncentracji. Poszczególne pomoce Montessori pozwalają na zdobywanie umiejętności posługiwania się przyborami znanymi dziecku z rodzinnego domu, co jest bezpiecznym pomostem pomiędzy środowiskiem znanym i nowym, przygotowując w tym samym czasie do czytania, pisania i operacji liczbowych.

"Pomóż mi zrobić to samemu" - to najważniejsza myśl Marii Montessori, która określa główną rolę nauczyciela, który nie wyręcza, a idzie krok za dzieckiem, dając mu możliwość rozwiązania problemu samemu. W tej metodzie nie spieszymy się. Każdy uczy się samodzielnie, swoim tempem, nauczyciel tylko przygotowuje środowisko. Nauczyciel wspomaga samodzielne wysiłki dziecka, wnikliwie i systematycznie obserwuje dziecko i jego działanie, aby wiedzieć, w którym momencie musi pomóc. Nauczyciel ma stworzyć warunki do podejmowania aktywności i wspierać działania dziecka bez nadmiernego narzucania się.

"Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło"

(Maria Montessori)