Warszaty

ul. Kaliska 13, Poznań

Zapisy i kontakt

Zapisy pod nr tel. 790 855 008 lub mailowo cafe@przystanekmontessori.pl
Prosimy o podanie informacji: imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa warsztatów.

Płatności należy dokonać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów na konto:
Przystanek Montessori
30 1140 2004 0000 3602 7626 3580
w tytule: imię i nazwisko dziecka + nazwa warsztatów